حسابداری بازرگانی

حسابداری بازرگانی ، حسابداری دانش گسترده ای است که برای شفاف سازی رویدادهای مالی سازمان ها به کار گرفته می شود. یکی از شاخه های حسابداری، حسابداری بازرگانی می باشد

که باید در این نوع حسابداری، با انواع مکاتبات اداری و بایگانی و ثبت اسناد و چگونگی کار با تجهیزات اداری و گزارش گیری اسناد مالی و قوانین مالیاتی و بیمه ای و معاملات ارزی و سایر موارد آشنایی داشت.


وظایف حسابدار بازرگانی


تهیه صورت های مالی: حسابدار بازرگانی باید صورت های مالی سازمان را به صورت دقیق و منظم تهیه نماید این صورت های مالی شامل دارایی های سازمان و بدهی ها و اطلاعات مالی می باشند.
تهیه سود و زیان شرکت: برای تهیه سود و زیان شرکت باید اطلاعاتی درباره میزان فروش خالص، بهای تمام شده کالای فروش رفته و میزان سود و زیان و هزینه های عملیاتی داشته باشیم. صورت های سود و زیان از اسناد و مدارکی می باشد که مالکان و سهماداران از آنها استفاده می کنند.
تنطیم ترازنامه: در ترازنامه ها اطلاعاتی از قبیل دارایی ها و بدهی ها منعکس می شوند.
صورت گردش نقدینگی شرکت: این صورت های حسابداری، برای افرادی که می خواهند سرمایه گذاری کنند بسیار با اهیمت است خوب و یا بد بودن میزان نقدینگی سازمان سبب اتخاذ تصمیمات اساسی مالکان آن خواهد شد.
صورت سود و زیان جامع سازمان: این صورت های سود و زیان کلیه درآمدها و هزینه های سازمان را در بر می گیرند و میزان تغییر در ارزش دارایی ها و بدهی ها و کلیه درآمدها و هزینه های سهامداران و کارکنان را شامل می شود.


مزایای استفاده از نرم افزار حسابداری بازرگانی


کلیه نرم افزارهای حسابداری، به منظور مدیریت بهینه درآمدها و هزینه ها طراحی شده اند و هر کسب و کاری با توجه به نوع حرفه خود می تواند یک نرم افزار حسابداری داشته باشد. نرم افزارهای حسابداری سبب یکپارچه سازی اسناد، کاهش نیروی انسانی، دقت بالا و کاهش خطای انسانی و ساده سازی تطبیق مالیات خواهند شد.


نتیجه پایانی


قسمتی از وظایف حسابدار بازرگانی برای انواع کسب و کارها قابل اجرا می باشد اما قسمت دیگری از آن بر اساس نوع شرکت متفاوت است و با توجه به میزان تخصص حسابدار، وظایف آنها با یکدیگر فرق دارد.