چاپ
دسته: blog
بازدید: 1270
بدهی یا دارایی معوق مالیاتی

بدهی یا دارایی معوق مالیاتی ، بدهی یا دارایی معوق مالیاتی زمانی شکل می گیرد که بین مالیات دفتری و مالیات بر درآمد اختلاف وجود داشته باشد.

برای اینکه نقدینگی بهتری داشته باشیم لازم است از تغییرات دارایی های معوق مالیاتی و بدهی های معوق مالیاتی آگاه باشیم.


تجزیه و تحلیل تاثیرات بدهی یا دارایی معوق مالیاتی


دارایی ها و بدهی های معوق مالیاتی قادرند تاثیرات شگرفی بر نقدینگی داشته باشند. چنانچه بدهی های معوق افزایش یابند و دارایی های معوق مالیاتی کاهش یابند احتمال دارد به منزله وجه نقد عمل کنند. در ضمن کاهش بدهی های معوق و یا افزایش دارایی های معوق مالیاتی به معنای استفاده از وجه نقد می باشد. به طور مثال، چنانچه یک بدهی معوق مالیاتی در حال افزایش یابد به این معنی است که سازمان و یا شرکت سرمایه بر می باشد.


هزینه بهره


یکی از هزینه های مهم، در صورت درآمد، هزینه بهره می باشد. سازمان ها به منظور تامین مالی دارایی های خود باید بوسیله بدهی و یا سهام خالص اقدام نمایند. بهره عموما به صورت جداگانه، در زیر سود قبل از درآمد و مالیات درج می شود. از طرفی برخی از سازمان ها امکان دارد بهره را در قسمت فروش، مسائل کلی و مدیریتی فهرست نمایند. علت ایجاد هزینه بهره، در قرض گرفتن شرکت ها می باشد. دراین صورت مورد دیگری که هزینه بهره ایجاد می کند استفاده از اجاره های سرمایه ای می باشد. هنگامی که یک شرکت از شرکتی دیگر یک یا چند دارایی را اجاره می کند، تراز اجاره سبب تولید هزینه بهره خواهد شد که در صورت درآمد نشان داده می شود.


چگونگی تشکیل بدهی یا دارایی های معوق


بدهی یا دارایی های معوق مالیاتی هنگامی بوجود می آیند که بین مالیات دفتری و مالیات بر درآمد واقعی تفاوت هایی وجود داشته باشد. تحلیل مالیات امری پیچیده می باشد ، دارایی ها و بدهی های معوق این پیچیدگی را بیشتر می نماید. برای تشخیص عواملی که مالیت های معوق را بوجود می آورند لازم است بیش داده های مالیاتی یک شرکت بررسی شوند.


نتیجه پایانی


حساب های معوق جز آن دسته از حساب هایی هستند که لازم است زود به زود پیگیری و مورد ارزیابی قرار بگیرند. هزینه های معوق، بدهی های معوق، بستانکاری و یا بدهکاری های معوق جز این دسته می باشند.