چاپ
دسته: blog
بازدید: 1331
بهینه سازی فرآیندهای حسابداری

بهینه سازی فرآیندهای حسابداری ، برای اداره و مدیریت تجارتی که با ریسک های متفاوتی روبه رو است داشتن یک سیستم حسابداری که قادر است است خطرات را کنترل کرده و میزان ریسک مالی را کاهش دهد الزامیست.

چرا که حسابداری و تصمیمات مربوط به آن نقش مهمی را در ساماندهی تجارت بر عهده خواهد داشت.


انواع روش های بهینه سازی فرآیندهای حسابداری


حساب های تجاری اختصاصی: برای این منظور لازم است حساب های بانکی و اعتباری شرکت از حساب افراد، مجزا باشد.
مدیریت هزینه ها: به منظور مدیریت هزینه ها لازم است از یک سیستم نرم افزار حسابداری استفاده شود.
مدیریت حساب های پرداختنی و دریافتنی: برای محاسبه هزینه های مشتری و صدور فاکتور و حساب های پرداختنی لازم است از یک سیستم حسابداری جامع برای سازمان استفاده کرد.
آموزش حسابداری به کارکنان: کارمندانی که به تازگی استخدام شرکت می شوند لازم است با تمام مراحل کاری شرکت آشنا شوند و مسئولیت وظایفی را که انجام می دهند را بر عهده بگیرند.
گزارشات درآمد: برای این منظور باید از سیستم هایی استفاده شود که قادر باشد گزارشات مالی را به طور مرتب جمع آوری کرده و استانداردهای مالی را محاسبه نماید.
پیش بینی میزان نقدینگی: برای این منظور لازم است هرزگاهی گزارشات گردش حساب به دست آیند.

 

دیگر روش های بهینه سازی حسابداری

 

اطلاعات حساب بانکی: حسابرسی حساب های بانکی امکان تشخیص سریع اشتباهات و اصلاح آنها را در نرم افزارهای حسابداری می دهد.
پشتیبانی اطلاعات: سبب می شود مدیران همیشه اطلاعات را حفظ و در دست داشته اشند.
اتوماسیون اداری پشتیبان: از مزایای اتوماسیون اداری می توان به کاهش حجم کاری، توسعه اطلاعات مالی، کنترل و ارزیابی عملکرد شرکت و ارزیابی برنامه ها خواهد شد.


نتیجه پایانی


روش های فراوانی به منظور بهینه سازی حسابداری سازمان وجود دارد که مدیران برای این منظور لازم است تمامی راهکارها را شناسایی و ترکیبی از چندین روش را بکار گیرند تا بتوانند میزان ریسک مالی در سازمان و شکست را به طور چشمگیری کاهش دهند.