چاپ
دسته: blog
بازدید: 884
اندوخته در حسابداری چیست

اندوخته در حسابداری چیست ، اندوخته قسمتی از سود خالص هر سازمانی می باشد که بنابر تصمیمات مدیران برای برنامه های توسعه شرکت، به طور جداگانه کنار گذاشته می شود. در این صورت سود کمتری بین سهامداران توزیع می شود.

به هیمن علت خروج منابع از شرکت کاسته شده و باعث می شود طلبکاران شرکت اطمینان بیشتری برای وصول مطالبات خود کسب کنند.

 

تعریف اندوخته اجباری

 

این نوع اندوخته جز اندوخته های قانونی قرار می گیرد. این اندوخته طبق ماده 140 در قانون تجارت آمده است. بر این اساس، هیئت مدیره وظیفه دارد، سالانه یک بیستم سود خالص شرکت را تحت عنوان اندوخته قانونی در نظر بگیرند. در این نوع اندوخته به نکاتی باید توجه نمود.

- اندوخته قانونی در صورت ایجاد سود خالص شرکت، امری اجباری می باشد.

- چنانچه اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه برسد در نظر گرفتن آن اختیاری می باشد.

- اندوخته قانونی نباید به سرمایه انتقال داده شود.

- هر تصمیمی خلاف ماده 140 قانون تجارت، رد می باشد.

 

اندوخته اجباری در حسابداری

 

اندوخته های دیگر سازمان که اجباری نبوده و مشمول قانون نمی باشند و فقط بر اساس تصمیمات مدیران اتخاذ می شود در این گروه جای دارند. برخی از مهم ترین اندوخته ها عبارتند از

- اندوخته حیاطی: این نوع اندوخته محدودیت مشخصی ندارد و مجمع عمومی سازمان می تواند میزان آن را مشخص کند.

- اندوخته توسعه و تکمیل: این نوع اندوخته با هدف گسترش فعالیت های شرکت انجام می پذیرد. مانند خرید تجهیزات

- سایر انواع اندوخته: اندوخته های دیگری در شرکت وجود دارد که بنابر مصلح سازمان کنار گذاشته می شوند.

 

نتیجه پایانی

 

اندوخته با ذخیره متفاوت می باشد، اندوخته و ذخیره از نظر نحوه بهره برداری و کارکرد با یکدیگر فرق دارند. ذخیره نوعی بدهی می باشد که زمان تسویه و یا مشخص نمودن مبلغ آن معلوم نیست و از دیگر بدهی ها متمایز می شود.