انحراف های سربار ثابت

انحراف های سربار ثابت ، طبق تعریف سربار ثابت در دامنه ای از فعالیت که دامنه مربوط نام دارد تغییر نمی کند و برعکس مقدار سربار ثابت در واحد محصول به تناسب سطح تولید تغییر می کند.

در ادامه خواهید خواند انحراف های سربار ثابت

بهینه سازی فرآیندهای حسابداری

بهینه سازی فرآیندهای حسابداری ، برای اداره و مدیریت تجارتی که با ریسک های متفاوتی روبه رو است داشتن یک سیستم حسابداری که قادر است است خطرات را کنترل کرده و میزان ریسک مالی را کاهش دهد الزامیست.

در ادامه خواهید خواند بهینه سازی فرآیندهای حسابداری

بدهی یا دارایی معوق مالیاتی

بدهی یا دارایی معوق مالیاتی ، بدهی یا دارایی معوق مالیاتی زمانی شکل می گیرد که بین مالیات دفتری و مالیات بر درآمد اختلاف وجود داشته باشد.

در ادامه خواهید خواند بدهی یا دارایی معوق مالیاتی

برگ تشخیص مالیات

برگ تشخیص مالیات ، این برگه یکی از برگه های رسمی سازمان امور مالیاتی می باشد که از سوی سازمان امور مالیاتی برای مودیان مالیاتی فرستاده می شود.

در ادامه خواهید خواند برگ تشخیص مالیات

انواع نرم افزارهای حسابداری

انواع نرم افزارهای حسابداری ، امروزه نرم افزارهای حسابداری با پیشرفت بسیار جای ماشین حساب ها و چرتکه ها ی قدیمی را گرفته اند و با قابلیت هایی که دارند، سرعت و دقت عملیات حسابداری را به شدت افزایش داده اند. تمامی کسب و کارها این نرم افزارها را به عنوان ابزاری سودمند برای مدیران در نظر می گیرند.

در ادامه خواهید خواند انواع نرم افزارهای حسابداری